ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ คว้ารางวัล CX Stars 2023 จากผลสำรวจการส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยนวัตกรรม ในเวทีระดับเอเชีย 

548

         ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน หนึ่งในสายธุรกิจหลักของกลุ่มทีซีซี เดินหน้าตอกย้ำบทบาทสู่บริษัทเทคโนโลยีการเงินชั้นนำระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคว้ารางวัล CX Stars 2023 ระดับ 3 ดาว จากโครงการของ CX Stars ที่ได้สำรวจข้อมูลและวัดประสิทธิภาพการส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ ของบริษัทชั้นนำในอาเซียนกว่า 100 แห่ง สะท้อนถึงการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านฐานข้อมูลและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น

ดร.ลิสา พัทธ์วิวัฒน์ศิริ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรองรับการเติบโตเชิงรุกและสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การที่ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับรางวัล CX Stars 2023 ระดับ 3 ดาว (Proficient CX Mastery) มาจากหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าอย่างชัดเจน รวมทั้งนำข้อเสนอแนะของลูกค้ามากำหนดเป็นแผนงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ และมอบการบริการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ”

โดยหลักเกณฑ์การประเมินของโครงการ CX Stars ประกอบด้วยการเปรียบเทียบตัววัดสากลในเรื่องการสร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งในทุกช่องทางที่บริษัทฯ ให้บริการต่อลูกค้า รวมถึงช่องทางให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เช่น การพิจารณาจากคะแนนของ Net Promoter Score (NPS) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าต่อองค์กร คะแนนจากผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (End Call Survey) อัตราการแก้ไขคำร้องขอของลูกค้าสำเร็จในการติดต่อครั้งแรก (First Contact Resolution Rate) รวมทั้ง        บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 27001 ในหมวดระบบความปลอดภัยสารสนเทศด้านช่องทางการขายผ่านระบบดิจิทัล เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะถูกเก็บรักษาด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างสูงสุด         

สำหรับรางวัล CX Stars 2023 จัดขึ้นโดย Twimbit บริษัทด้านงานวิจัยและที่ปรึกษาจากสิงคโปร์ ร่วมกับ Genesys บริษัทด้านซอฟต์แวร์และบริการเครือข่ายออนไลน์จากสหรัฐอเมริกา ผ่านการสำรวจข้อมูลและวัดประสิทธิภาพการส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ ของบริษัทชั้นนำในอาเซียนกว่า 100 แห่งทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านบริการ และด้านพนักงาน โดยบริษัทฯ จะได้รับการจัดระดับตั้งแต่ 1 – 5 ดาว ตามแบบประเมินมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค