ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

521

ภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ พร้อมทีมฝ่ายขายจิตอาสาไทยประกันชีวิต ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,300 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอสมปราบ อำเภอเถิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และอำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก