ไทยประกันชีวิตชวนลูกค้า “วางแผนสู่ความมั่งคั่ง เกษียณรวย”

166

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ แต่เป็นที่น่ากังวลว่าอัตราการออมเงิน โดยเฉพาะการออมเพื่อรองรับชีวิตหลังเกษียณอายุกลับมีน้อยทำให้คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดความมั่นคงทางการเงินในช่วงชีวิตบั้นปลาย

เพื่อสร้างโอกาสและส่งมอบแนวคิดให้ลูกค้าไทยประกันชีวิตสามารถวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคง ผ่านการเก็บออมระยะยาว หรือออมเพื่อการลงทุน ซึ่งจะเป็นหลักประกันให้ตนเองและครอบครัวในอนาคต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดสัมมนา “วางแผนสู่ความมั่งคั่ง เกษียณรวย” ในวันที่ 24 กันยายน 2566 สถานที่จัดงาน E88 Bangkok ที่ผ่านมา พิเศษเฉพาะลูกค้าไทยประกันชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์  เมษพันธุ์ โค้ชการเงินชื่อดัง The Money Coach และ Life Partner ไทยประกันชีวิต อมรรัตน์ ฉันทนาวี ผู้จัดการภาค สาขาบางนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน นอกจากนี้ ลูกค้ายังได้เพลิดเพลินกับบูทกิจกรรมต่าง ๆ หน้างานที่จะช่วยเสริมสุขภาพกายอีกด้วย

ติดตามสิทธิพิเศษและกิจกรรมที่หลากหลายจากไทยประกันชีวิต Privilege ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ กิจกรรมบันเทิง การท่องเที่ยว การเสริมสร้างทักษะความรู้ และส่วนลดจากร้านค้าพันธมิตร รวมถึงบริการพิเศษอีกมากมาย ได้ที่เว็บไซต์ www.thailife.com/privilege หรือแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต