“เงินติดล้อ” เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากหลักสูตร “KU CARE” แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน

89

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นิภา วนิชวัฒน์ (ที่ 4 จากขวา แถวหน้า)ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนนำทีมงานชาวเงินติดล้อเปิดบ้านต้อนรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากหลักสูตร KU Change Agent Readiness Executive Program” หรือ “KU CARE” หลักสูตรเพื่อผู้นำองค์กร ภาครัฐ และเอกชน ที่ช่วยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด BCG: Bio-Circular-Green และ SDGs: Sustainable Development Goals ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายหน่วยงานด้านการสร้างความยั่งยืน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท แอคคิวเมน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 14 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดทั้ง ESG : Environment, Social, Governance ควบคู่ไปกับแนวคิดด้าน SDGs: Sustainable Development Goals เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางการสร้างความยั่งยืนของ บมจ.เงินติดล้อ มากที่สุด ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ในการสร้างความแข็งแกร่งและการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของ บมจ. เงินติดล้อ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์

หลักสูตร KU Change Agent Readiness Executive Program หรือ KU CARE เป็นหลักสูตรเพื่อเหล่าผู้นำองค์กรที่ช่วยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด BCG: Bio-Circular-Green และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ SDGs: Sustainable Development Goalsซึ่ง บมจ.เงินติดล้อ เข้าร่วมในหลักสูตรดังกล่าว โดยในปี พ.ศ. 2565 ผ่านมา บมจ.เงินติดล้อ ถูกยกให้เป็นกรณีศึกษาทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ และการสร้างความยั่งยืนทางสังคม ภายใต้แนวคิด SDGs ด้วยการมุ่งเน้นสร้างโอกาสทางความรู้และส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่าโอกาสทางความรู้จะช่วยให้ผู้คนในสังคมมีชีวิตดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน โดยหน่วยงาน CIIP – Center for Impact Investing and Practice ก่อตั้งขึ้นโดย Temasek Trust, มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (SMU) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “บัตรติดล้อ” และ “แอปพลิเคชันเงินติดล้อ” เพื่อให้ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อสามารถเข้าถึงเงินทุนในยามที่ต้องการได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังช่วยลดการเดินทางมาใช้บริการที่สาขา รวมถึงลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึ่งมีส่วนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR มีเจตนาในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ (underbanked) และยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนทางสังคมภายใต้แนวคิด SDGs: Sustainable Development Goals โดยมุ่งสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความเชื่อว่าโอกาสทางความรู้จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูล บมจ.เงินติดล้อ ได้ที่ www.tidlor.com หรือติดต่อ call center 088-088-0880