โรงงานกลุ่ม KTIS ร่วมใจส่งถุงยังชีพช่วยชาวไร่อ้อยสู้ภัยน้ำท่วม

77

บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์  จำกัด (TIS) และ บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร โดย ประดิษฐ์ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวัตถุดิบ กลุ่ม KTIS และ สุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ TIS พร้อมคณะผู้บริหาร จัดทำถุงยังชีพ “โครงการร่วมแรงร่วมใจช่วยชาวไร่สู้ภัยน้ำท่วม” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หน่วยส่งเสริมเขตจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก  โดยมอบหมายให้ผู้บริหารฝ่ายไร่ประจำเขตส่งเสริมดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับชาวไร่อ้อยและพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 408  ราย