“ETL” เซ็นสัญญาแต่งตั้ง UW พร้อมประกาศราคาขายหุ้น IPO 1.68 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อให้กับนักลงทุนรายย่อย 24-26 ต.ค.นี้   

77

ชูเดช คงสุนทร (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริหาร ลี ยิค เชร์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL ร่วมกับ กำพล ทรวงบูรณกูล (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) และ ยอดฤดี สันตติกุล (ที่ 3จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Co-Underwriter) โดยมี นางสาวจิรยง อนุมานราชธน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ ETL ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้น IPO ของ ETL จำนวน 171.87 ล้านหุ้น กำหนดราคาเสนอขายที่ 1.68 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 โดยคาดว่าจะนำหุ้น ETL เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในอนาคต