วัตสัน ประเทศไทย คว้ารางวัล ‘Best Company to work for in Asia 2023’ 

109

วัตสัน ตอกย้ำความเป็นผู้นำค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย คว้ารางวัล “Best Company to work for in Asia 2023” หรือ รางวัลบริษัทที่ดีที่สุดที่น่าร่วมงานด้วยในเอเชีย ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดย HR Asia ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมเป็นหนึ่งในสองบริษัทที่ได้รับรางวัลพิเศษครบทุกประเภท ประกอบด้วย Most Caring Company Award, DEI Award และ Digital Transformation Award

พสิษฐ์ มั่นคงขันติวงศ์ กรรมการผู้จัดการ วัตสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ วัตสัน ประเทศไทย เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่าง Best Company to Work for in Asia 2023 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สะท้อนประสิทธิภาพในการบริการจัดการบุคลากรของวัตสันได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการดูแลสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความเท่าเทียมในการทำงาน ตลอดไปจนถึงการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน ที่เราได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด”  

รางวัล Best Company to work for in Asia จัดขึ้นโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล โดยพิจารณาจากระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement) ใน 3 มิติ คือ ระดับองค์กร ระดับทีมงาน และระดับพนักงาน ซึ่งมีองค์กรที่สมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกจากกว่า 14 ประเทศ และยังมีรางวัลพิเศษในอีก 3 หมวด ที่ในปีนี้ วัตสัน คว้ามาได้ครบทุกประเภท ได้แก่

Most Caring Company Award

รางวัลสำหรับบริษัทที่เอาใจใส่ และให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งรางวัลนี้ สะท้อนแนวคิด เพื่อนพนักงานคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ ของวัตสัน ที่มีการดูแลเอาใจใส่ด้านความเป็นอยู่ สภาพการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษที่สะท้อนถึงความเอาใจใส่เพื่อนพนักงาน เช่น ‘Watsons Wellness Week’ และกิจกรรมด้าน Wellbeing อย่างการจัดแพทย์เข้ามาดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ พร้อมรับฟังและพูดคุยกับเพื่อนพนักงาน ผ่านกิจกรรม “Your Voice Matters Forum” ให้การทำงานมีความสุข พร้อมมอบความประทับใจต่อไปให้กับลูกค้า

DEI Award

รางวัลสำหรับบริษัทที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และเปิดโอกาสให้กับเพื่อนร่วมงานได้แสดงออก ซึ่งเป็นรางวัลที่ตอกย้ำถึงการเติบโตภายในองค์กร ถึงแม้ว่าวัตสันจะอยู่ในธุรกิจด้านความสวยความงาม และมีบุคลากรเป็นผู้หญิงกว่า 80% แต่ในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น Beauty Artist ประจำแต่ละสาขา วัตสัน ได้พิจารณาตำแหน่งงานโดยคำนึงถึงความสนใจและความสามารถของพนักงานเป็นหลัก  ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางเพศสภาพ อายุ ความเชื่อ หรืออื่นๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความแตกต่างเหล่านั้น เพื่อยกระดับความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าต่อไป

Digital Transformation Award 

รางวัลสำหรับบริษัทที่ส่งเสริมการพัฒนาและนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากรและบริการ ซึ่งการันตีจากแนวทางการดำเนินงานของวัตสัน ด้านการยอมรับ เรียนรู้ ปรับตัว และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ให้คนในองค์กรพร้อมต่อการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่มทักษะด้าน Soft and Hard Skills ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ ‘Fit for the Future’ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านโครงการ Hackathon หรือสร้างรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ผ่านแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม ‘TOUCH animation learning VDO the series’ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองยิ่งขึ้น นอกจากนี้วัตสันยังนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนากระบวนการและรูปแบบการทำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น เพิ่มความสุขในที่ทำงานให้กับพนักงาน เพื่อให้พร้อมส่งต่อความสุขและรอยยิ้มผ่านการบริการให้ลูกค้าต่อไป 

“ที่วัตสัน เราไม่ได้เพียงแต่มุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การชอปปิ้งที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า แต่เรายังให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในองค์กร ผ่านการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง ‘Fun, Friends, Future’ โดยมุ่งให้เกิดการทำงานที่สนุกสนานและเป็นกันเอง ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน พร้อมมอบโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต เพื่อให้พนักงานของเราทุกคนมีความสุข และพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า”  พสิษฐ์ มั่นคงขันติวงศ์ กล่าว