พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย

123

บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งนับเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษา และช่วยให้นักเรียน/นักศึกษาเหล่านี้ประสบความสำเร็จในอาชีพต่อไปในอนาคต โดยมี โชติกา สวนานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย