สมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิพระดาบส

501

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพระดาบส (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติรับมอบเงินบริจาคเนื่องในโอกาสการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 100,000 บาท จาก สาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย ประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (ที่ 2 จากขวา) พิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ (ขวาสุด) จรุง เชื้อจินดา รองผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการฝึกอาชีพแก่เยาวชน ณ ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ