สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดเสวนา CEO Talk เจาะลึก CEO Insight เผยเคล็ดลับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม

559

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดงาน CEO TALK ครั้งที่ 1 ขึ้นในหัวข้อ “Are you Ready for the Next Frontier? Propelling Growth through AI Tools & Innovation” เปิดโอกาสให้ผู้บริหารในธุรกิจประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับฟังวิสัยทัศน์และกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้นำองค์กรทั้งธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจที่มีการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กร พร้อมเจาะลึก CEO Insight ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน โดยได้รับเกียรติจาก CEO และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมในการเสวนา ได้แก่
จีรพันธ์ อัศวะธนกุล Chief Executive Officer บริษัท ไทยวิวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
ดร.สมพร สืบถวิลกุล Chief Executive Officer บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) Managing Director บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
อธิคม กาญจนวิภู Executive Vice President, Digital & Technology Transformation บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

การจัดเสวนา CEO Talk ในครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องสัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคธุรกิจประกันภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจำนวนกว่า 600 คน ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังวิสัยทัศน์และได้อัปเดตเรื่องราวการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยจากประสบการณ์จริงของ CEO และผู้นำองค์กร เพื่อตอบโจทย์การให้บริการที่ครอบคลุมทั้งลูกค้า ประชาชน และกระบวนการภายในองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลได้