ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส เปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 วันนี้ ถึง 25 ต.ค.66 

142

ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน โดยสมหวัง เงินสั่งได้ ในกลุ่มธนาคารทิสโก้  เปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 แล้ว!! ชวนนักศึกษาปีที่ 4 และ First Jobber อายุไม่เกิน 30 ปี ที่ใส่ใจวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคต และกำลังมองหาอาชีพที่ใช่ มาเรียนรู้วิชาการเงินไปด้วยกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ตุลาคม 2566 และกิจกรรมเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2566  

กิจกรรมสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 3 แบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย  

  • ช่วงที่ 1 วิชาวางแผนทางการเงิน (Financial Literacy Training) ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึง 17 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  
  • ช่วงที่ 2 การฝึกภาคปฏิบัติในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ (On-the-job Training) ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2566 ณ สาขาสมหวัง เงินสั่งได้ ใกล้บ้าน 

อย่างไรก็ตาม ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ถือเป็นหนึ่งในโมเดลการแก้ปัญหาขาดทักษะทางการเงินของสังคมไทยอย่างยั่งยืน ที่สมหวัง เงินสั่งได้ พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อม ๆ กัน โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมรับเบี้ยเลี้ยงในช่วงการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ รวมถึงได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.somwang.co.th หรือสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-633-6283 / Facebook: สมหวัง เงินสั่งได้