ไทยพาณิชย์ โพรเทค ภูมิใจคว้านายหน้าวินาศภัยดีเด่น นำเทคโนโลยีช่วยคนไทยเข้าถึงความคุ้มครองง่ายและครบครัน

449

บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด รับรางวัลนายหน้าวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2565จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โชว์ผลงานโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันความคุ้มครองและช่องทางการเข้าถึงลูกค้าOmni-Channel อย่างไร้รอยต่อ ส่งผลให้เบี้ยรับด้านประกันภัยโต 30% ยกระดับธุรกิจนายหน้า เร่งนำ AI ช่วยวิเคราะห์เจาะลึกอินไซต์ผู้บริโภค สร้างสมดุลความคุ้มครองและเบี้ยที่เหมาะสม หวังให้คนไทยบริหารความเสี่ยงและวางแผนชีวิตระยะยาว

ปรมาศิริ มโนลม้าย

ปรมาศิริ มโนลม้าย รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนายหน้าวินาศภัยนิติบุคคลดีเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของบริษัทในการมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทมาโดยตลอด เราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่องทาง โดยบริษัทเตรียมนำ AI มาช่วยวิเคราะห์ความต้องการประกันของลูกค้าในลักษณะเฉพาะตัว (Personalized) เพื่อสร้างสมดุลความคุ้มครองและเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้คนไทยสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนชีวิตและการเงินในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น”

รางวัลนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีช่องทางการขายในรูปแบบ omni-channel ที่สร้างประสบการณ์การซื้อและรับบริการที่สะดวกกับลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ส่งผลให้บริษัทเติบโตในส่วนประกันวินาศภัย โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีฐานลูกค้ามากกว่า 1.5 แสนราย จากปี 2563 ที่มีลูกค้า 40,000ราย และสร้างเบี้ยประกันภัยมากกว่า 500 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 30% เมื่อเทียบจากปี 2564ขณะที่เบี้ยประกันภัยในครึ่งปีแรกของปี 2566 อยู่ที่ 400 ล้านบาท

ทั้งนี้ รางวัลนายหน้าวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น จัดขึ้นภายในงาน Thailand InsurTech Fair2023 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีสถานะทางการเงินมั่นคง มีธรรมาภิบาล และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม