SJWD เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 2 ปี 3.76% ต่อปี และอายุ 3 ปี 4.35% ต่อปี จองซื้อวันที่ 22 และ 25-26 ก.ย.นี้

96

บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ หรือ SJWD ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3.76% ต่อปี และอายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 4.35% ต่อปี ชูอันดับเครดิตองค์กร BBB+(tha) แนวโน้ม Stable และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ BBB+(tha) จาก ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เปิดให้จองซื้อวันที่ 22 และ 25-26 กันยายนนี้ แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดเผยว่า SJWD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกหลังการควบรวมกิจการ จำนวน 2 ชุด ในวันที่ 22 และ 25-26 กันยายน 2566 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งประกอบด้วย “หุ้นกู้ชุดที่ 1” อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่3.76% ต่อปี และ “หุ้นกู้ชุดที่ 2” อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่4.35% ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอรวมไม่เกิน 4,000ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ จากศักยภาพการดำเนินงานและพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ภายหลังการรวมกิจการระหว่างบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ BBB+(tha) แนวโน้ม Stable จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดที่ BBB+(tha) จาก ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2566

หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าว จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน และมีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน

“คาดว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายธุรกิจด้วยวิธี M&A และขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีอยู่เดิม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายระยะยาวมียอดขายเติบโตเฉลี่ยปีละ 12% และมีสัดส่วนกำไรจากธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 30% รวมถึงผลักดันมาร์เก็ตแคปเพิ่มขึ้นเป็น 1 แสนล้านบาทภายในปี 2570” ดร.เอกพงษ์ กล่าว 

ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ SJWD สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 819 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428กด#4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น), บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา,บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-351-1800, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือ โทร. 02-680-4004

* ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

** ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

***ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)