ไทยประกันชีวิตมอบเงินจากกิจกรรม Thai Life’s Sharing Day 2023

97

พิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากทีมพนักงานจิตอาสา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม Thai Life’s Sharing Day 2023 เพื่อนำไปร่วมสมทบทุนการฝึกอบรมและสร้างอาชีพผู้พิการให้มีส่วนร่วมในสังคมอันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน ณ ร้าน 60+Plus Bakery & Chocolate Café