ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย รับรางวัลธุรกิจดาวเด่น จากชมรมบัวหลวง เอสเอ็มอี

89

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน ครบรอบ 20 ปี ชมรมบัวหลวง เอสเอ็มอี  (20th ANNIVERSARY SMEs TRANSFORMATION) พร้อมรับมอบโล่ “รางวัลธุรกิจดาวเด่น” จาก ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สะท้อนความสำเร็จและความเป็นเลิศ ในการดำเนินธุรกิจ ผลิตเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นแม่พิมพ์โลหะและอุปกรณ์จับยึด และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบการปั๊มขึ้นรูปโลหะ ที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล   ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างเดินหน้าแผน IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  พร้อมทั้งร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ 10 สุดยอดนักบริหารจัดการ (BEST PRACTICES) แบ่งปันแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยมีผู้สนใจร่วมฟังเสวนาจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ