PIN ต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ  

468

ดร.เอกพล สกุลพลไพศาล (ที่ 8 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่คณะนักลงทุน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 และโครงการปิ่นทอง โลจิสติกส์ ปาร์คแห่งใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน