มูลนิธิเล็ก – ประไพ วิริยะพันธุ์ ร่วมสมทบทุน จัดซื้อเครื่องหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด มูลนิธิรามาธิบดีฯ 

439

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบเงินบริจาคในนาม มูลนิธิเล็ก – ประไพ วิริยะพันธุ์ จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี พิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามานิธิบดีฯ ในโครงการระดมทุนจัดซื้อเครื่องหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และแม่นยำในการรักษา ทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดให้มีแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล