FWD นำตัวแทนประกันชีวิตระดับ Elite บินลัดฟ้าร่วมงาน FWD Elite Summit 2023 ฉลองความสำเร็จ ณ ประเทศสิงคโปร์  

626

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต โดยนายสหพล พลปัถพี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางตัวแทน นำตัวแทนประกันชีวิตจากประเทศไทยระดับ Elite จำนวน 24 คน เข้าร่วมงาน FWD Elite Summit 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์ งานประชุมเพื่อร่วมฉลองความสำเร็จให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่ทำผลงานได้ตามเป้าหมาย โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกมีตัวแทน FWD Group เข้าร่วมกว่า 350 คน จาก 10 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโอกาสความก้าวหน้าให้กับตัวแทนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตัวแทนประกันชีวิต (Agent) ผู้บริหาร (Agent Leader) ผู้อำนวยการ (Vice President) ประธานบริหารกลุ่มตัวแทน (Agent Group President) เพื่อต่อยอดความสำเร็จสู่เส้นทางการเติบโตในสายอาชีพตัวแทนประกันชีวิต และเป็นพลังผลักดันให้ก้าวสู่คุณวุฒิ MDRT ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกต่อไป ซึ่งในปี 2566 FWD ประกันชีวิต มีตัวแทนคุณวุฒิ MDRT จำนวน 366 คน มากเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย* โดยกลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของการจัดอันดับ MDRT ทั่วโลก