วิริยะประกันภัย ปักหมุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างองค์ความรู้งานรับประกันภัยรถยนต์ EV

424

ดร.นภดล กลิ่นทอง ข้าราชการบำนาญ สาขาวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย” (Electric Vehicle Technology and Safe) โดยมี นายภาณุตร์ เหรียญประยูร ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และจากส่วนกลาง ให้การต้อนรับ ซึ่งการอบรมดังกล่าว บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้แบบครบวงจรให้แก่บุคลากรของวิริยะประกันภัยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านงานซ่อมบำรุงยานยนต์ ทั้งนี้ การจัดอบรมในพื้นที่ภาค 2 แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จ.ขอนแก่น และรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเซ็นทารา โคราช จ.นครราชสีมา

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว บริษัทฯ ได้ขยายผลต่อเนื่องจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ออกสู่ภูมิภาค อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ด้วยการเพิ่มองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการรองรับการให้บริการงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าแก่บุคลากรของวิริยะประกันภัยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ, เจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย, ผู้ประกอบการรถยก และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและการรับประกันภัยที่มีคุณภาพแบบครบวงจรบนมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์ซ่อมฯ/สาขา ในเครือวิริยะประกันภัยทั่วประเทศ