“สยามธุรกิจ” จับมือ “อบต.ท่างาม สิงห์บุรี” เตรียมจัดงาน “คาร์บอนเครดิต” คืนลมหายใจให้แผ่นดิน

122

นสพ.สยามธุรกิจ ในฐานะสื่อที่นำเสนอข่าวด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดโครงการ “เกษตร BCG วิถีใหม่ฯ ครั้งที่ 2 คาร์บอนเครดิต คืนลมหายใจให้แผ่นดิน” รณรงค์ประชาชนให้ความสำคัญต่อการปลูกต้นไม้ ลดปัญหาโลกร้อน สร้างวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ประเทศพัฒนาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ มุ่งสู่หมุดมาย “เน็ต ซีโร่” อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า ให้อุดมสมบูรณ์

โดยได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ “เกษตร BCG วิถีใหม่ฯ ครั้งที่ 2 คาร์บอนเครดิต คืนลมหายใจให้แผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนให้เมืองแห่งนี้ ก้าวไปสู่ “ตำบลคาร์บอนเครดิต” ตามนโยบายของ อบต.ท่างาม ที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าตั้งแต่ก่อนจะมีกระแสตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้ จนพื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้ และได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เมืองน่าอยู่อันดับ 1 ของสิงห์บุรี”