กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล “Best Distributor of the Year Thailand 2023” จาก World Business Outlook

416

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 2 จากขวา) คุณชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดจำหน่าย (คนที่ 2 จากซ้าย) ดร.อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกตัวแทนและแผนกฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดหน่าย (คนแรกจากขวา) และคุณสุกัญญา เที่ยงธีระธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร (คนแรกซ้าย) คว้ารางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ จาก World Business Outlook ในสาขา Best Distributor of the Year Thailand 2023 ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของบริษัทฯ กับความสำเร็จในการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของฝ่ายขายมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งยังสนับสนุนด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับฝ่ายขาย เพื่อก้าวสู่การเป็น AXA Prime ที่เป็นคุณวุฒิสูงสุดของแอกซ่าเอเชีย อีกทั้งเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่มีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป