“เงินติดล้อ” จับมือ “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ร่วมส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบให้กับชาวเงินติดล้อ

93

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย  นิภา วนิชวัฒน์ (ที่ 6 จากซ้าย แถวกลาง) ผู้บริหารระดับสูงสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม และ กาญจน์ณัฐ เฉลิมจุฬามณี (ที่ 5 จากซ้าย แถวกลาง) ผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์การเรียนรู้เงินติดล้อ เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร จำนวน 22 คน ในโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถือเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องครั้งที่ 3 เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมให้พนักงานชาวเงินติดล้อได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งต่อความรู้และขยายผลกับพนักงานองค์กรต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก เศรษฐพล ธรรมจินดา (ที่ 6 จากขวา แถวกลาง)  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนนำทีมให้ความรู้กับกลุ่มผู้เข้าอบรมอย่างเป็นกันเอง ณ บมจ.เงินติดล้อ (สำนักงานใหญ่) อาคารอารีย์ ฮิลล์ กรุงเทพมหานคร

โครงการ Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ บมจ.เงินติดล้อ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงิน เข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้อง สามารถพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในระยะยาว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบกิจกรรมเวิร์กช็อป โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ยังได้ทดลองวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินผ่านกรณีศึกษา โดยนำผลที่ได้รับมาเข้าร่วม Group Mentor แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรับคำแนะนำและให้คำปรึกษาจากวิทยากร เพื่อให้พนักงานชาวเงินติดล้อเกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ทางการเงินที่ได้รับ ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้จริง โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2565 บมจ.เงินติดล้อ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 และมีพนักงานชาวเงินติดล้อผ่านการอบรมในหลักสูตรไปแล้ว 56 คน ซึ่งได้มีการนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดทักษะสู่การเป็น Financial Mentor (ผู้ให้คำแนะนำด้านการเงินกับพนักงานภายในองค์กร) พร้อมทั้งนำไปใช้แก้ปัญหาด้านการเงินให้กับพนักงานภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง