TIPlife เชิญชวนเยาวชนประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023

328

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา คนรุ่นใหม่ มีเวทีได้คิดและทำในสิ่งสร้างสรรค์ มีประโยชน์เพื่อสังคม ได้จัดให้มี โครงการประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 ภายใต้แนวคิด TIPLIFE LIFE PARTNER LIFE BETTER  เพราะเชื่อว่าชีวิตที่ดีย่อมต้องมีหุ้นส่วนที่ดีเสมอ TIPlife จึงขอเป็นหุ้นส่วนให้กับน้องๆ เยาวชน นักศึกษาได้แสดงความสามารถผ่านการประกวดหนังสั้น 3 นาที ภายใต้หัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท โดยมี นพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษ วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิ้งค์วิ้งค์ โปรดักชั่น จำกัด และ เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ (แจ็คแฟนฉัน) ร่วมเปิดตัวโครงการประกวดหนังสั้น  TIPlife Short Film Contest 2023

นพพร บุญลาโภ

           นพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความแข็งแกร่งของทิพยประกันชีวิต ว่า  “ทิพยประกันชีวิตมีความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืน ให้ลูกค้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งเราได้มีการพัฒนาปรับองค์กรตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้งทิพยประกันชีวิตยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านนโยบายและกิจกรรมมากมาย เช่นกิจกรรมโครงการประกวดหนังสั้นในครั้งนี้ ที่ทิพยประกันชีวิตได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่วัยนักศึกษา มีพื้นที่หรือเวทีในการแสดงความรู้ความสามารถอย่างเป็นรูปธรรมสู่สังคม ชิงเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท ซึ่งทิพยประกันชีวิตเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะสามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ในการเลือกรูปแบบการทำประกันชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการวางแผนการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย เพราะประกันชีวิตเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนไม่ควรมองข้าม ทิพยประกันชีวิตจึงขอเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน ดั่งสโลแกนของทิพยประกันชีวิตที่ว่า อนาคตคุณกำหนดได้  เราพร้อมช่วยคุณวางแผน ที่จะทำให้คุณไปถึงวันที่อนาคตเป็นไปได้ตามที่คุณต้องการ”

วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์

          วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท วิ้งค์วิ้งค์ โปรดักชั่น จำกัด  หรือ “พี่อู๋วิ้งค์วิ้งค์”(อู๋ winkwink)  โปรดิวเซอร์มือทองที่เคยมีผลงานโฆษณาคุณภาพทางจอโทรทัศน์มากมายและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมครั้งนี้ ได้กล่าวให้ความรู้ในการสร้างวีดีโอ โปรดักชั่นที่ถูกต้องและสามารถชนะใจคณะกรรมการตัดสินได้ว่า  “การคิดหนังสั้นอย่างไรให้โดนใจคณะกรรมการตัดสินหรือถูกใจผู้ชมนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะการทำหนังสั้นคือการทำงานศิลปะที่มีชีวิต มีภาพเคลื่อนไหว มีนักแสดงคือคนที่มีชีวิตโลดแล่นในสังคมอยู่จริง คือเรื่องจริงของหลายชีวิต เป็น Real Time และ Real Life ขณะเดียวกันก็มีการนำเสนอซึ่งเป็นเรื่องของการใช้สื่อเข้ามาเกี่ยวข้องที่ปัจจุบันเมื่อสื่อเปลี่ยน คนก็ต้องปรับ เพราะกระบวนการคิดโฆษณามีทั้งที่ต้องตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและผู้บริโภคกับกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องตอบโจทย์ผู้ใช้หรือประชาชน ภายใต้แนวคิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และให้คิดค้นความคิด (Idea) ใหม่ๆ การคิดนอกกรอบ การเข้าใจปัญหาที่ถูกต้องหรือเป็นการตีโจทย์ให้แตก เป็นต้น จึงจะเป็นการทำหนังสั้นที่ดีมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จได้”

          ทั้งนี้  นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานหนังสั้นเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 ของบริษัททิพยประกันชีวิตจะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / ไม่จำกัดชั้นปี ไม่จำกัดคณะ (อยู่ต่างสถาบันได้) ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกต่อทีม (ส่งผลงานได้ไม่เกิน 1  เรื่องต่อทีม / มีบัตรนักศึกษา) หนังสั้นจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที และมีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่” ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคำว่า LIFE PARTNER LIFE BETTER” (เป็นบทพูดของตัวละคร หรือตัวหนังสือ อย่างน้อย 1 ครั้ง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube เป็นต้น) และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์     

ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ TIPlife โดยแบ่งเงินรางวัลออกเป็น 

รางวัลที่ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท + โล่รางวัลชนะเลิศ 

รางวัลที่ 2 : เงินรางวัลมูลค่า  30,000 บาท + ใบประกาศนียบัตร 

รางวัลที่ 3 : เงินรางวัลมูลค่า  20,000 บาท + ใบประกาศนียบัตร  

รางวัลชมเชย  4-10 : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท + ใบประกาศนียบัตร 

โดย ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีมจะได้รับ กรมธรรม์ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุเป็นเวลา 1 ปี รางวัลพิเศษ : รางวัล Popular Vote  1 รางวัลๆ มูลค่า 10,000 บาท  (Vote หนังสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายจากผู้ชมในออนไลน์) และพิเศษ รางวัลประกันอุบัติเหตุ 5,000 บาท (จับฉลากจากรายชื่อผู้ส่งผลงาน) พร้อมโอกาสได้โชว์ผลงาน ตามสื่อหลักในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ของ TIPlife ในปีนี้ 

          โครงการประกวดหนังสั้นฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และจะประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ผ่านช่องทาง  Facebook Page โดย 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายนี้จะได้พรีเซนผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ TIPlife ในรอบ FInal ที่โรงภาพยนตร์ SFX CINEMA RAMA9 เซ็นทรัลพระราม9 พร้อมประกาศรางวัลค้นหาผู้ชนะเลิศ อันดับ 1-3 รางวัลชมเชย Popular Vote โดยคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงในวงการโฆษณา ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น  ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานผ่าน https://www.dhipayalife.co.th/tiplife-shortfilm