ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับมอบเสื้อ คุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ

197

ศรีกรุงโบรคเกอร์ โดยคุณศรีกรุง อรุณสวัสดี ผู้ก่อตั้ง (นั่งกลาง) และคุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ กรรมการบริหาร (ที่ 6 จากซ้าย) เปิดบ้านใหม่ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ

นำโดย คุณสุธีชัย สันติวราคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ที่ 5 จากซ้าย) คุณเสรี กวินรัชตโรจน์ ประเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ที่ 6 จากขวา) คุณสุวรรณา ประสงค์ตันสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ที่ 5 จากซ้าย) และคุณพัชรินทร์ วิจารณญาณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่ 5 จากขวา) พร้อมรับมอบเสื้อโปโลคุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ/ศรีกรุงสนับสนุนบุคลากร ตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน