KCG คว้าประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ T Mark   

306

ดร.วาทิต ตมะวิโมกษ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG รับมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ จาก ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดย T Mark เป็นสัญลักษณ์ที่มอบให้กับสินค้าและบริการของไทย ที่พร้อมก้าวขึ้นสู่เวทีโลกตามมาตรฐานการผลิตระดับสากล ซึ่งช่วยตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจของ KCG ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในด้านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจและมีการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงมุ่งมั่นที่จะส่งสินค้าคุณภาพของประเทศไทยให้ไปไกลทั่วโลก  ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์