DRT ตอกย้ำหุ้นปันผลเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น  

356
สาธิต สุดบรรทัด

ตอกย้ำ DRT เป็นหุ้นปันผลที่ได้ใจนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT เมื่อประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.26บาทต่อหุ้น สูงกว่าหลายปีที่ผ่านมา จากงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีนี้ ที่กวาดรายได้ 3,071.90 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย และมีกำไรสุทธิ 344.22 ล้านบาท งานนี้ ‘สาธิต สุดบรรทัด’ ซีอีโอ ฝากแจ้งนักลงทุนที่อยากรับเงินปันผลจาก DRT ต้องรีบเก็บหุ้นก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 4 ก.ย. ก็รอรับเงินปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15ก.ย.นี้ ได้เลย