แอกซ่า คว้ารางวัลแห่งเกียรติยศต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน HR Excellence Awards 2023 

300

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จองค์กรที่มีมาตรฐานระดับสูงด้านความเป็นเลิศในส่วนงานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันภัยระดับโลก รับรางวัลชนะเลิศระดับโกลด์ จากงาน “HR Excellence Awards 2023” โดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้บริหารที่รับมอบรางวัล นำโดย ไฉไล หงส์ลดารมภ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ไฉไล หงส์ลดารมภ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับปีนี้ แอกซ่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโกลด์ ในสาขาความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน (Excellence in Total Rewards Strategy) ซึ่งเป็นรางวัลในเวทีระดับสากลอันทรงคุณค่าที่ช่วยการันตีถึงมาตรฐาน และความมุ่งมั่นใส่ใจในทุกรายละเอียดของการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบริษัทฯ ในหลายมิติตลอดหลายปีที่ผ่านมา”

รางวัล HR Excellence Awards เป็นรางวัลระดับนานาชาติมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเกียรติแก่บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยมซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการสรรหาบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงานและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายธุรกิจ และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กรการดำเนินธุรกิจและแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในมิติต่างๆ จัดขึ้นโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์

“แอกซ่าขอขอบคุณผู้จัดงาน HR Excellence Awards 2023 สำหรับการมอบรางวัลให้กับแอกซ่าในปีนี้แล้วนั้น มากไปกว่านั้นการร่วมมือร่วมใจของเหล่าเพื่อนพนักงานทุกๆ คนของแอกซ่าก็เป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรจนมาถึงจุดนี้ได้อย่างสวยงาม นับเป็นความภูมิใจและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม โดยเราจะไม่หยุดพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรต่อไปในอนาคต”  ไฉไล กล่าว