COCOCO จัดงาน CONOVATIVE AWARD 2022-2023 ครั้งที่ 3

67

ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, มนตรี บรรเริงเสนาะ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค, เกษร ทรายคำ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ พัฒรา ทัศจันทร์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและสารสนเทศ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว นำทีมสานต่อการจัดงาน โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 3 “CONOVATIVE AWARD 2022-2023 by Thai Coconut Public Company Limited” เพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยคอนเซ็ปต์ครั้งนี้ คือ Future Food & Plant-based food โดยผู้เข้าร่วมเป็นนิสิต-นักศึกษาทุกระดับชั้นปี (ระดับปริญญาตรี กลุ่มละ 3-5 คน) และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า  450,000 บาท

โดยสนับสนุนความคิดริเริ่ม เพื่อวางแนวทางนวัตกรรมที่นําเสนอให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์บริโภค อาทิ ประเภท อาหารพร้อมทาน และเครื่องดื่ม เพื่อตอบโจทย์อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในอนาคต จากวัตถุดิบมะพร้าว เช่น กากมะพร้าว, เนื้อมะพร้าว, น้ำมะพร้าว และวุ้นมะพร้าว โดยกิจกรรม CONOVATIVE AWARD  2022-2023 ครั้งที่ 3 Final Day จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ