พาณิชย์–DITP เปิดเวที The Next Chapter ครั้งที่ 2 อัปเดตเทรนด์การค้า ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก

114

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ลงพื้นที่ภาคตะวันออก เปิดเวทีเสวนา The Next Chapter : การส่งออกไทย ครั้งที่ 2 “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” ยกทีมกูรูผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมอัปเดตเทรนด์การส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป เทคนิคและกลยุทธ์ สร้างโอกาสและต่อยอดการค้าในโลกยุคใหม่  

          สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ สถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเสวนา The Next Chapter : การส่งออกไทย ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการ ผู้สนใจและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting สำหรับผู้สนใจจากภูมิภาคอื่นๆ 

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งในด้านการส่งเสริมการค้ายุคใหม่และสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจการค้าในตลาดต่างประเทศ ได้จัดงานเสวนา The Next Chapter : การส่งออกไทย ผ่านการจัดเสวนาในรูปแบบ Hybrid ทั้งระบบ Onsite และ Online เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพระดับสากล เสริมสร้างความพร้อมในการปรับตัวและปรับแนวคิดให้เข้ากับบริบทของเทรนด์การค้าโลก รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ 

            สำหรับงานเสวนา The Next Chapter : การส่งออกไทย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” โดยในวันนี้ (22 สิงหาคม 2566) ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไปสู่ตลาดโลกในยุคการค้าใหม่ มีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ อาทิ บทบาทกระทรวงพาณิชย์กับสินค้าเกษตรไทย, สถานการณ์และแนวโน้มในการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป และนวัตกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป สร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมวิเคราะห์เจาะลึก พร้อมถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและกลยุทธ์ รวมทั้งเปิดมุมมองใหม่ ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ สามารถพัฒนาสินค้าที่ตอบรับกับความต้องการของตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์เพื่อรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

สถาบัน NEA มุ่งมั่นเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในโลกการค้ายุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างนักรบทางธุรกิจ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์ การจัดการฐานข้อมูลให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า เพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่ ซึ่งจากการเสวนาThe Next Chapter : การส่งออกไทย ทั้ง 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 หัวข้อ “โอกาสในการพัฒนาสินค้า BCG เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ” ที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และครั้งที่ 2 “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” ได้กระแสตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา และพร้อมที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกของไทย ต่อยอดการค้าในโลกยุคใหม่ ให้ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนต่อไป 

 สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจขยายโอกาสทางการค้าในตลาดต่างประเทศ สามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook: สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-4215-1934