ไทยประกันชีวิตมอบกรมธรรม์คุ้มครองกำลังพลกองทัพเรือ

106

พลเรือตรี คมพันธ์  อุปลานนท์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่แบบ “เฉพาะกิจ” จาก สวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองกำลังพลของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ หรือชายแดนภาคตะวันออก (จันทบุรีและตราด) สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ / หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือตามพื้นที่ชายแดน และกำลังพลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่ดังกล่าว ณ กรมสวัสดิการทหารเรือ