สสว. เดินหน้าเติมเต็ม “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” พร้อมเปิดแคมเปญใหม่ “จ่ายหมื่น คืนเก้าพัน” 

386

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการเลือกใช้บริการบนระบบ BDS ภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566” ใต้แคมเปญ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” เผยขั้นตอนการรับบริการ และกลุ่มให้บริการใหม่ๆ ที่น่าสนใจ พร้อมเปิดแคมเปญใหม่ “จ่ายหมื่น คืนเก้าพัน” อุดหนุนผู้ประกอบการ MSME ทุกขนาดในสัดส่วน 90% วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับ 5,000 รายแรก เชื่อมั่นจะช่วยยกระดับศักยภาพให้เติบโตสู่สากล  

วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เปิดเผยว่า “ในปีนี้ สสว. มีสิทธิประโยชน์มากมายที่เตรียมไว้มอบผู้ประกอบการ ผ่าน “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566” ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสเข้าถึง การบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ พร้อมรับการบริการหรือการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ สามารถเลือกรับบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจได้เอง ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS ที่ bds.sme.go.th โดย สสว. พร้อมจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา SME แบบร่วมจ่าย (Co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ตามขนาดของธุรกิจ” 

สำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการ BDS MARKET ผ่าน มีดังนี้ 1.ยืนยันตัวตน– ยืนยันตัวตนเป็นผู้ประกอบการ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก สสว.- รอการแจ้งผลอนุมัติผ่าน SMS หรือ Email2.เลือกบริการ– เลือกบริการตามความต้องการ (ตามเงื่อนไข หรือ คุณสมบัติที่กำหนดในแต่ละบริการ)- รอการแจ้งผลอนุมัติผ่าน SMSหรือ Email 3.จัดทำข้อเสนอการพัฒนา- จัดทำข้อเสนอการพัฒนาบนระบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด- รอการแจ้งผลอนุมัติผ่าน SMSหรือ Email- ลงนามในสัญญา 4.รับบริการและเบิกเงิน : รับบริการที่เลือก จัดทำรายงานผลและเบิกค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน 

ผอ.สสว. กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาได้เตรียมบริการที่น่าสนใจไว้มากกว่า 200 บริการ ล่าสุดยังมีกลุ่มบริการใหม่ที่น่าสนใจเตรียมไว้ให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS เป็นต้นว่า กลุ่มบริการงานบุคคล อาทิ  ระบบบริหารจัดการลูกค้า (CRM ON CLOUD) พร้อมระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการลูกค้า (CRM ON CLOUD) พร้อมระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เหมาะสำหรับ > ธุรกิจทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อการใช้งานสำหรับ เจ้าของกิจการ ฝ้ายบริหาร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มบริการงานสนับสนุนการขายการตลาด อาทิ  EX70 CHAT CENTER : EX10 Chat Center Professional : บริการจัดการแชต เพิ่มประสิทธิภาพแอดมิน ตอบแขตได้ไว เพิ่มโอกาสปิดการขายได้เร็วขึ้น เหมาะสำหรับ > ธุรกิจร้านค้าบริการ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจเกษตร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจอาหาร ธุรกิจโรงแรม EX10CDP: EX10 CDP Starter ระบบเก็บข้อมูลลูกค้าหลายช่องทาง เพื่อต่อยอดการตลาดจัด Segment และ Broadcast ข้อความทางการตลาด ผ่าน LINE OA เหมาะสำหรับ > ธุรกิจร้านค้าบริการ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจเกษตร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจอาหาร ธุรกิจโรงแรม กลุ่มบริการงานขนส่ง อาทิ ระบบติดตามพนักงานขับรถ Smart Track :สามารถตรวจสอบการทำงานที่สำเร็จแล้วของพนักงานได้ พนักงานสามารถแก้ไข ปรับแก้ข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันได้ เหมาะสำหรับ > ผู้ประกอบการ MSME กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ยานยนต์ การขนส่ง การกระจายสินค้า และเดลิเวอรี่ ระบบจัดการงานขายและงานจัดส่งสินค้า (Sales & Delivery Management System) เหมาะสำหรับ > ผู้ประกอบการ MSME กิจการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านค้าออนไลน์ ร้านสะดวกซื้อ วิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้า กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง   

กลุ่ม “บริการและบริหารจัดการหน้าร้าน” อาทิ ระบบการขาย สต็อก แอดมิน ตัวแทน จัดส่ง จบในที่เดียว เหมาะสำหรับ > กิจการร้านค้าตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ที่ต้องการระบบช่วยในการบริการจัดการระบบสินค้า กลุ่มบริการงานอื่นๆ อาทิ Parking Handheld Visitor Management + Cloud VMS Management :ระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ ในราคาประหยัด บริหารจัดการและตรวจสอบ รายได้ คำนวณค่าบริการแบบ Realtime เหมาะสำหรับ > ธุรกิจลานจอด อสังหาริมทรัพย์ อาคารพานิชย์ คอมมูนิตี้มอลล์ โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยระบบ IOT ผ่านเครื่องมือ KOOM AIR 19 : เหมาะสำหรับ > ผู้ประกอบการ MSME ธุรกิจทุกประเภท กิจการที่ต้องการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในส่วนงานการผลิต โรงงาน สถานประกอบการ สำนักงาน อาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

นอกจากบริการใหม่แล้ว สสว. ยังมีแคมเปญใหม่ โดย สสว. ยินดีให้การอุดหนุนผู้ประกอบการ MSME เพิ่มเติม ในแคมเปญ “จ่ายหมื่น คืนเก้าพัน” (วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 66) ให้แก่ผู้ประกอบการทุกขนาด ในสัดส่วน 90% วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับ MSME 5,000 รายแรก ทั้งนี้ เฉพาะบริการ ดังต่อไปนี้ 1.บริการด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น Cloud, AI, ERP, POS เป็นต้น 2.บริการด้านบัญชีการเงิน เช่น ระบบบัญชี การจัดทาบัญชี เป็นต้น โดยสิทธิ์ที่ได้ เป็นสิทธิ์ที่เพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง จากปีละ 2 ครั้ง/ราย/ปีงบประมาณ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/ราย