ไดกิ้น จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ 

88

เจษฎา ทรัพย์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด พร้อมด้วย สรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ชาติวุฒิ ทองกัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ร่วมเปิดงานการฝึกอบรมการยกระดับฝีมือหลักสูตรเทคโนโลยีการกู้คืนสารทำความเย็นจากระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงการติดตั้งและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องปรับอากาศทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อนำความรู้ไปขยายผลให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้นให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเป็นช่างมืออาชีพที่ลูกค้าเชื่อถือและไว้วางใจ รวมทั้งยังเป็นการลดการปล่อยสารทำความเย็นสู่ชั้นบรรยากาศที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ