‘เคทิส วิจัยและพัฒนา’ เซ็น MOU กับ สอน.

241

จรินทร์ ระดมกิจ ผู้แทนบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด ในกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร (คนที่ 3 จากซ้าย) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 4 จากซ้าย) และ ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (คนแรกซ้ายมือ) เข้าร่วม

จรินทร์ ระดมกิจ กล่าวว่า บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด ในฐานะองค์กรชั้นนำที่มีการบูรณาการงานด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ใส่ใจดูแลสังคม เสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ำตาล ผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยบริษัทมีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัย จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ด้านการวิจัย ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อย การบริหารจัดการอ้อย การป้องกันโรคและแมลงศัตรูอ้อย การผลิตอ้อย รวมถึงนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตร และจักรกลเกษตร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาวิชาการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล งานด้านวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ทางวิชาการกับ สอน.