TOA อวดกำไร Q2 พุ่งกว่า 103% สร้างสถิตินิวไฮใหม่ 741 ลบ. ปันผลครึ่งปีแรก 0.33 บาทต่อหุ้น

72
จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ฯ หรือ TOA ยืนหนึ่งผู้นำตลาดสีและวัสดุก่อสร้างครบวงจร โชว์ผลงานQ2/66 กวาดรายได้รวม 5,508 ล้านบาท เติบโต 5% พร้อมทุบสถิติสร้างนิวไฮใหม่ ด้วยกำไรสุทธิรายไตรมาสสูงถึง 741 ล้านบาท เติบโต 103% พร้อมดันรายได้รวมครึ่งปีแรกสูงกว่า 11,212 ล้านบาท เติบโต 10% อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง

จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2566 มีรายได้รวม 5,508 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5% โดยได้รับอานิสงค์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการท่องที่ยวในประเทศ ช่วยหนุนให้ยอดขายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองท่องเที่ยวหัวเมืองใหญ่ สามารถเติบโตได้อย่างน่าพอใจ ทำให้รายได้รวมในงวด 6 เดือนแรก เพิ่มขึ้นเป็น 11,212 ล้านบาท เติบโตขึ้น 10%

ส่งผลให้บริษัทฯ  มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2/66 รวมกว่า 741 ล้านบาท เติบโต 103% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ทำสถิติกำไรสุทธิราย   ไตรมาสที่สูงสุดของบริษัทฯ ตั้งแต่ก่อตั้ง ทั้งยังหนุนให้กำไรสุทธิสำหรับ 6 เดือนแรก สูงถึง 1,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันกว่า 77% จากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นเงิน 670 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน 32% โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20”  จตุภัทร์ กล่าว