AIT ทำผลงานครึ่งปีแรกแข็งแกร่ง กวาดรายได้กว่า 1,703 ลบ. เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท 

229
ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

‘บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี’ (AIT) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/66 ทำรายได้จากงบเฉพาะกิจการรวม 1,703 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 123 ล้านบาท ดันผลงานครึ่งปีแรกของปี 66 มีรายได้รวม 3,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 220 ล้านบาท โชว์ Backlog ในมือกว่า 5,100 ล้านบาท มั่นใจผลงานทั้งปีทำรายได้แตะ 7,000 ล้านบาทตามเป้า ย้ำชัดการเป็นหุ้นDividend Stock บอร์ดไฟเขียวเคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท  

ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/66 (เมษายน – มิถุนายน) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 123.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิที่ 121.6 ล้านบาท และมีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 1,703.0 ล้านบาท ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 1,711.8 ล้านบาท ถือว่าผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน ในระหว่างไตรมาส 2/66 บริษัทฯ เร่งส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้สามารถทยอยรับรู้รายได้จากงานโครงการใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มขึ้น อาทิ 1.) โครงการจัดหาและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและกำหนดนโยบายของสำนักงานประกันสังคม 2.) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3.) โครงการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟท์แวร์ของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 4.) โครงการขาย CAT-IIG Nonthaburi ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 5.) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เป็นต้น  

ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 (มกราคม-มิถุนายน) บริษัทฯ มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการ 3,000.0 ล้านบาท ลดลง 3.57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 3,111 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 220 ล้านบาท ลดลง 23.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 288 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ลดลงเนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 108.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานในปี 2566 ยังมีโอกาสสูงที่จะทำรายได้แตะ 7,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย  

ปัจจุบัน AIT มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 5,100 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้ส่วนใหญ่ในปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีงานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Waiting for P/O) อีกประมาณ 100 ล้านบาท และงานที่อยู่ระหว่างการเสนอราคา (Bidding in process) อีกประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยเตรียมเข้าประมูลงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตามแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐ โดยมีคาดว่าจะเข้าร่วมประมูลงานไม่ต่ำกว่า 9,000 ล้านบาท  

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากงบเฉพาะกิจการและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และเป็นการตอกย้ำว่า AIT เป็นหนึ่งในหุ้นปันผล (Dividend Stock)