เมืองไทยประกันชีวิต ปลื้มรับสถานประกอบกิจการดีเด่น เป็นปีที่ 2

299

เมืองไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2566 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยเป็นผลสัมฤทธิ์จากความพยายามและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพ พร้อมเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สาระ ล่ำซำ

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีแรงบันดาลใจสูง โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบและความร่วมมือทำให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในองค์กรและมีความสุขในการทำงาน เราเชื่อว่าความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับความพอใจและความสุขของพนักงานที่เป็นประโยชน์ต่อกันและต่อองค์กรโดยรวม ทั้งนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการเติบโตของพนักงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการเสริมสร้างสวัสดิการแรงงานที่ดีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานในทุกมิติ รวมถึงสวัสดิการทางการเงิน สวัสดิการสุขภาพ และโอกาสความก้าวหน้าในการพัฒนาทางอาชีพ เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างสัมพันธภาพทางทีมงานและวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง  ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบด้านแรงงานและสวัสดิการแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของพนักงานในปัจจุบันที่มีความหลากหลายของพนักงานและความหลากหลายทางเจนเนอเรชัน สำหรับในด้านสวัสดิการและสิทธิพิเศษนั้น บริษัทฯ มีการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงและหลากหลาย อาทิ การอนุญาตให้ลาหยุดเพื่อการสมรสของพนักงานโดยไม่จำกัดเพศ  การอนุญาตให้ลาหยุดพิเศษในเดือนเกิด การให้พนักงานชายสามารถลาหยุดกรณีภรรยาคลอดบุตร นโยบาย Working from anywhere (WFA) การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนให้ออกกำลังกาย โดยการจัดแข่งขันวิ่งมาราธอน การจัดแข่งขันไตรกีฬา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมก่อนการลงแข่งขันจริง  

การดำเนินการด้านส่งเสริมสถานที่การออกกำลังกาย (Live & Fit @ Muangthai Fitness) ให้มีความพร้อมรองรับพนักงานและมีความทันสมัย โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการฝึกสอนจากผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้อย่างถูกต้อง ในด้านสุขภาพทางใจนั้น บริษัทฯ ยังได้รับจัดนักจิตวิทยามาให้คำปรึกษาแก่พนักงาน เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการทำงาน  

การปรับสวัสดิการแบบยืดหยุ่นให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน(Personalized Benefits) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญในการบริหารสวัสดิการและการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญและใส่ใจในความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยสามารถดำเนินการเพื่อปรับสวัสดิการแบบยืดหยุ่น จัดแผนสวัสดิการที่หลากหลายเพื่อให้พนักงานได้เลือกตามความต้องการและสถานการณ์ส่วนบุคคล เช่น แผนประกันสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีครอบครัวหรือโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดจากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐ ในการพิจารณาตัดสิน โดยผลสัมฤทธิ์ที่ออกมานั้น บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2566 เป็นครั้งที่ 2 นับเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งและเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับพนักงาน บริษัทฯ จะดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับพนักงานเป็นสำคัญ และพร้อมเป็นสถานประกอบการที่เต็มไปด้วยโอกาสและมอบสิ่งที่ดีสำหรับพนักงาน

          “บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และขอขอบคุณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกให้เราเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อประโยชน์ของพนักงานทุกคน” สาระ กล่าว