วิริยะประกันภัย ร่วมใจมอบปฏิทินเก่า ผลิตสื่ออักษรเบลล์ เพื่อผู้พิการทางการมองเห็น 

76

วารุณี ซื่อสัตย์สกุลชัย ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่า เราขอ ส่งต่อผู้พิการทางสายตา” ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นันท์มนัส ชมภูนุช เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบให้ทางศูนย์ฯ นำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษาผู้พิการทางการมองเห็น ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีสำหรับโครงการดังกล่าว พนักงานวิริยะประกันภัย ได้รวบรวมปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วส่งมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นำไปใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษาผู้พิการทางการมองเห็น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยพัฒนา