กลุ่มจีพีเอสซี จับมือภาคีเครือข่ายปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2566

88

สมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาครัฐ จัดกิจกรรม“ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2566” ประกอบด้วย หอยหวาน จำนวน 5,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย จำนวน 200,000 ตัว ปลากะพงขาว 2,500 ตัว ลูกปู 1,500,000 ตัว กุ้งกุลาดำ จำนวน 150,000 ตัว และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูม้า จำนวน 200 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,857,700 ตัว และยังมีการปลูกต้นมะพร้าวอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชายทะเล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมดุลระบบนิเวศวิทยา สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม สู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ทั้งนี้พิธีฯดังกล่าวจัดขึ้น บริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ จ.ระยอง