ไทยสมุทร ชวน “เปอร์” พิธีกรคุณภาพจาก Perspective ร่วมแชร์การเป็นผู้นำตนเอง “Self-Leadership” 

80

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต  โดย สมรัฐ กุลจารุโอภาส Senior Vice President of Marketing (Creative & Communication) พร้อมทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ “เปอร์- สุวิกรม อัมระนันทน์” นักแสดงและพิธีกรคุณภาพจากรายการ  Perspective ในโอกาสที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในกิจกรรม OCEAN FORUM หัวข้อ “Self – Leadership” เพื่อให้พนักงานพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในตัวเอง สามารถนำศักยภาพของตนเองช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ โดย เปอร์ได้แนะเคล็ดลับที่ตนเองใช้ในการพัฒนาตนเอง คือ การเรียนรู้จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ “หากเราเรียนรู้ ถอดบทเรียน และสามารถทำตามสูตรความสำเร็จนั้นได้อย่างครบถ้วน ผลลัพธ์มักจะได้ออกมาเหมือนกันเสมอ”  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ไปยังสาขาทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้พนักงานนำไปต่อยอดในการพัฒนาตนเอง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อยอดสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป