คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงเทพ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

98

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ กรรมการธนาคารชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ชานนท์ โสภณพนิช เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการธุรกิจพลังงานชานันท์ โสภณพนิช เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President บริหารช่องทาง Mobile Banking พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง