SAK โชว์ผลดำเนินงานครึ่งปีแรก 11,691 ล้านบาท ดันพอร์ตสินเชื่อเติบโต 16.5%  

74

บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ หรือ SAK ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย โชว์ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกเติบโตสุดแกร่ง หนุนพอร์ตสินเชื่อเพิ่มเป็น 11,691 ล้านบาท เติบโต 16.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ก่อน ไตรมาส 2/2566 มีรายได้รวม 675.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.2% และมีกำไรสุทธิ 180.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  8.9% รับฤดูกาลเพาะปลูก ปลื้มพอร์ตสินเชื่อหลากหลายหนุนรายได้เพิ่ม ตอกย้ำผู้นำให้บริการสินเชื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ปักธงรุกครึ่งปีหลัง รับเศรษฐกิจเติบโตดันความต้องการสินเชื่อเพิ่ม มั่นใจทั้งปีพอร์ตสินเชื่อแตะ 12,400 ล้านบาท   

ศิวพงศ์ บุญสาลี

ศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAKผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้แบรนด์ ‘ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 (มกราคม-มิถุนายน) บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการผลักดันพอร์ตสินเชื่อโดยรวมเพิ่มเป็น 11,691 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.5% ตอกย้ำการเป็นผู้นำให้บริการสินเชื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการปล่อยสินเชื่อให้แก่พี่น้องเกษตรกร โดยในช่วงไตรมาส2/2566 (เมษายน-มิถุนายน) SAK ได้ปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนชาวไร่ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนำไปเพาะปลูกตามฤดูกาล รวมถึงประชาชนทั่วไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับกับเศรษฐกิจและท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ หลังจากบริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 100 สาขา  หรือเพิ่มเป็น 1,029 สาขา ในช่วงไตรมาส 1/2566 ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่มากขึ้น รวมทั้งการดำเนินการขยายพอร์ตสินเชื่อที่มีความหลากหลาย ส่งให้รายได้จากการขายและการให้บริการจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการขายโดรนและให้บริการฉีดพ่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทฯร่วม ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์โซลาร์รูฟท็อป  ส่งผลให้มีรายได้รวม 675.3ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.2% และมีกำไรสุทธิ 180.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ประเภทสินเชื่อที่มีอัตราการเติบโตอย่างโดดเด่น ประกอบด้วย สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 9,480 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน 81.2% สินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 274 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.3 % สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 1,301 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.1% สินเชื่อที่ดิน 50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.4% และสินเชื่อเช่าซื้อ 586 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 5.0% โดยสินเชื่อเพื่อการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัย 20 ล้านบาท  

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 (มกราคม-มิถุนายน) ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยกำไรสุทธิอยู่ที่ 355.3 ล้านบาท เติบโต 7.0%  ส่วนรายได้รวม1,311.7 ล้านบาท เติบโต 20.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดย SAK ยังสามารถบริหารจัดการคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควบคุมหนี้ NPLs ให้อยู่ในระดับ2.5% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  

กรรมการผู้จัดการ SAK กล่าวว่าในช่วงครึ่งปีหลังความต้องการสินเชื่อเพื่อนำมาเป็นฐานทุนการประกอบอาชีพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ สำหรับ SAK วางแผนรุกธุรกิจครึ่งปีหลังอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพิจารณาการปล่อยสินเชื่อที่มีความรัดกุม เพื่อบริหารความเสี่ยงและควบคุมคุณภาพลูกหนี้  จึงมั่นใจว่าในปีนี้จะผลักดันพอร์ตสินเชื่อทั้งปีได้ตามเป้าหมาย