“ศูนย์ฯ สิริกิติ์” จับมือ เอไอเอส เข้าร่วมโครงการ ‘คนไทย ไร้ E-Waste’

105

สุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เดินหน้าตอกย้ำการเป็น “ศูนย์ฯ ประชุม สีเขียว” โดยจับมือกับ สายชล ทรัพย์มากอุดม (ขวา) รักษาการหัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์ และธุรกิจสัมพันธ์ เอไอเอส เข้าร่วมโครงการ ‘คนไทยไร้ E-Waste’ ตั้งจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมชวนคนไทยยุคดิจิทัล กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน