เอไอเอ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ให้แก่ทีมผู้ชนะในการระดมทุนจากกิจกรรม AIA One Billion Trail 2022

71

 เอไอเอ ประเทศไทย โดย ณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต และ ประกิตติ บุณยเกียรติ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต จัดพิธีรับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก  พรรณพร คงยิ่งยง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย ร่วมด้วย  จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ มอบให้แก่ ชาญชัย หวังว่องวิทย์ ประธานเครือนำทอง เป็นตัวแทนรับถ้วยพระราชทานฯ อันทรงเกียรติ พร้อมด้วย 4 นักวิ่งเทรลจากทีม AIA Numthong ประกอบด้วย ผดุงเกียรติ ชนะสิทธิ์, ยอดชาย กองทอง, สุทธิภัทร หนูสม และ อมร ว่องไวเจริญศิริ ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หน่วยนำทอง โดยทีม AIA Numthong เป็นทีมที่สามารถระดมทุนบริจาคได้สูงสุด เป็นจำนวนเงินถึง 463,274 บาท จากทั้งหมดกว่า 400 ทีม ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเทรลประเภททีม 4 คนครั้งแรกในไทย ภายใต้ชื่อ AIA One Billion Trail 2022 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยจากกิจกรรมดังกล่าว เอไอเอ ประเทศไทย สามารถระดมทุนบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยสภากาชาดไทย เป็นยอดเงินบริจาครวมทั้งหมด 2,667,121.63 บาท สำหรับช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับโอกาสในด้านการศึกษาให้ดีขึ้น สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาที่มุ่งมั่นในการดูแลและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

AIA Multi Pay 300x250px
Tokio Marine Insurance Grop