เมืองไทยประกันชีวิต มอบความสุขและรอยยิ้ม จัดการแข่งขันสนามแรก “เมืองไทยไตรกีฬา @สามร้อยยอด 2023”

142

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินโยบายในการส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม พร้อมสนับสนุนการสร้างสุขภาพดีแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและประชาชนทุกคน ล่าสุดจัดงาน “เมืองไทยไตรกีฬา @สามร้อยยอด 2023”(MUANGTHAI TRIATHLON @SAM ROI YOD 2023) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้คนไทยและชาวต่างชาติออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และเป็นการยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมไตรกีฬาเป็นสื่อกลาง 

ทั้งนี้ มีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน “เมืองไทยไตรกีฬา @สามร้อยยอด 2023” จำนวนทั้งสิ้น 767 คน ซึ่งความโดดเด่นและพิเศษของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้คือ มีผู้แข่งขันประเภทเยาวชน (Tri Kids) เข้าร่วมแข่งขันด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสนามเดียวและสนามแรกของประเทศไทย โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้เข้าแข่งขันผู้ใหญ่อายุ 15 ปี ขึ้นไป และเยาวชนช่วงอายุ 6-15 ปี จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ฝรั่งเศส อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย เป็นต้น โดยประเภทการแข่งขันมีทั้งหมด 5 ประเภท สำหรับผู้ใหญ่ 4 ประเภท และสำหรับเยาวชน 1 ประเภท แยกตามประเภทอายุ และระยะทาง ดังนี้  

1.ประเภท Standard ว่ายน้ำระยะ 1,500 เมตร/ปั่นจักรยานระยะ 40 กิโลเมตร/ วิ่งระยะ 10 กิโลเมตร

2.ประเภท Sprint ว่ายน้ำระยะ 750 เมตร/ ปั่นจักรยานระยะ 20 กิโลเมตร/ วิ่งระยะ 5 กิโลเมตร 

3.ประเภท Duathlon (ทวิกีฬา) วิ่งระยะ 5 กิโลเมตร/ ปั่นจักรยานระยะ 20 กิโลเมตร/ วิ่งระยะ 5 กิโลเมตร

4 ประเภท Team Relay ว่ายน้ำระยะ 750 เมตร/ ปั่นจักรยานระยะ 20 กิโลเมตร/ วิ่งระยะ 5 กิโลเมตร

5.สำหรับเยาวชน ไตรกีฬาเยาวชน (Tri Kids)  

                6-8  ปี ว่ายน้ำระยะ 50 เมตร/ ปั่นจักรยานระยะ 2กิโลเมตร/ วิ่งระยะ 1 กิโลเมตร

               9-10 ปี ว่ายน้ำระยะ 150 เมตร/ ปั่นจักรยานระยะ 4 กิโลเมตร/ วิ่งระยะ 2 กิโลเมตร 

              11-12 ปี ว่ายน้ำระยะ 150 เมตร/ ปั่นจักรยานระยะ 6 กิโลเมตร/ วิ่งระยะ 3 กิโลเมตร

                          13-15 ปี ว่ายน้ำระยะ 300 เมตร/ ปั่นจักรยานระยะ 8 กิโลเมตร/ วิ่งระยะ 4 กิโลเมตร  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขน โดยมอบสิทธิพิเศษด้วย ประกันอุบัติเหตุกลุ่มระยะสั้น พลัส “ฟรี” ทุนประกัน 100,000 บาท/คน (เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด) ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุด 10,000 บาท  โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่จัดงานเมืองไทยไตรกีฬา @สามร้อยยอด 2023 ในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566              

สำหรับแผนงานและเป้าหมายของการจัดการแข่งขันเมืองไทยไตรกีฬาช่วงที่เหลือของปี 2566 อีก 2 สนามจะประกอบด้วย สนาม 2 พื้นที่ห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี และสนาม 3 พื้นที่แหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ตอบโจทย์คนรักสุขภาพที่ต้องการออกกำลังกาย ภายใต้กลยุทธ์ “Happiness Reinvented : เพราะความสุขคือทุกอย่าง… ร่วมสร้างความสุขสไตล์คุณไปกับเมืองไทยประกันชีวิต” เน้นเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างความสุขให้แก่ทุกๆ คน ทั้งลูกค้า พนักงาน พาร์ทเนอร์ และสังคมโดยรวมผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพ กิจกรรมและการบริการเพื่อส่งมอบความสุขแบบครบวงจรอย่างแท้จริง

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มระยะสั้น พลัส:

– ผู้มีชื่อเป็นผู้สมัครและได้เข้าร่วมงาน เมืองไทยไตรกีฬา @สามร้อยยอด 2023   

– ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 6 – 75 ปี และจะต้องสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอ อย่างแท้จริง และไม่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัว เนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรมม์มีผลบังคับ