‘พรินซิเพิล’ เปิดขาย ‘กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” เฉพาะช่วง IPO เท่านั้น  22 มี.ค.นี้ เป็นวันสุดท้าย  

120

เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเปิดจอง IPO “กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI)” ของ บลจ. พรินซิเพิล ที่กำลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกถึงวันที่ 22 มีนาคมนี้เท่านั้น จากนั้นจะปิดรับจองซื้อทันที งานนี้ ศุภกร ตุลยธัญ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ. พรินซิเพิล มั่นใจจะเป็นกองทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในหุ้นไทยที่มีโอกาสเผชิญความผันผวนค่อนข้างสูง จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงชะลอตัวกองทุนมีกลยุทธ์หลักที่เน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก และอัตราผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Auto callable Fixed Coupon Note ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองนี้โดยเฉพาะ โดย PRINCIPAL CR-AI มีอายุประมาณ 1 ปี (11 – 13 เดือน) นับจากวันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมและมีสิทธิเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุ กำหนดเงื่อนไขสั่งซื้อขั้นต่ำ ที่ 500,000 บาท และไม่ขายนักลงทุนรายย่อย งานนี้เหลือเวลาอีกไม่มาก หากไม่อยากพลาดโอกาสการลงทุนดีๆ