PRTR ปลื้มนักลงทุนตอบรับ IPO เดินหน้าเทรด SET 15 มี.ค.นี้ JMART เตรียมซื้อ Big lot 15%

140
ริศรา เจริญพานิช

PRTR สุดปลื้ม!!! ปิดจองซื้อหุ้น IPO 150 ล้านหุ้น นักลงทุนให้การตอบรับท่วมท้น เดินหน้าเทรด SET 15 มีนาคมนี้ เงินระดมทุนใช้รองรับการขยายธุรกิจ ขยายฐานลูกค้า และโอกาสใหม่ๆ ด้าน  JMART เชื่อมั่น PRTR เข้ามาซื้อบิ๊กล็อต IPO วันแรกที่เข้าเทรด 90 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ขณะที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ PRTR และ JMART พร้อมใจ Lock up หุ้น 100% เชื่อมั่นบริษัทอนาคตไกล

ริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PRTR กล่าวว่า ขอขอบคุณนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพและการเติบโตของ PRTR ทำให้การจองซื้อหุ้น IPO ในช่วงที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ และสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยหลังจากนี้บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 1,042 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ใช้สำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ ขยายฐานลูกค้า เพื่อรองรับการเติบโต ตอกย้ำผู้นำในการเป็นองค์กรด้านบุคลากรอันดับ 1 ในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อีกทั้ง PRTR ได้รับความเชื่อมั่นจาก บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เตรียมเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นของ PRTR จำนวน 90 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 15% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PRTR ภายหลัง IPO จากผู้ถือหุ้นเดิมของ PRTR จำนวน 3 ราย (คุณพอล เดวิด ชอนดี้ คุณจารุวรรณ พานิชเจริญ และคุณริชาร์ด ฮิวจ์เบนเนต) ในราคา 7.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคา IPO ในวันแรกที่หุ้น PRTR ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยดำเนินการผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big-Lot) 

ทั้งนี้ การที่ JMART เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PRTR สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงาน และความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ในการขยายฐานลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ และแพลตฟอร์มเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชนต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสร้างการเติบโตในระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้ JMART จะนำหุ้นของ PRTR ทั้งจำนวนดังกล่าวฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อ้างอิงเกณฑ์ Silent Period ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทพร้อมใจ Lock up หุ้นทั้งหมด 100% เป็นระยะเวลา 1 ปี มากกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการเติบโต

สุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ของ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การจองซื้อหุ้นไอพีโอของ PRTR จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.20 บาท ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคมที่ผ่านมา มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาจองซื้ออย่างคึกคัก สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ประกอบกับ การกำหนดราคาที่เหมาะสม คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) ที่ประมาณ 16.3 เท่า 

โดย PRTR มีความโดดเด่นในธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (Total HR Solutions) เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีธุรกิจบริการบริหารจัดจ้างพนักงาน (Outsourcing Services) เป็นสัดส่วนรายได้หลักประมาณ 96% และด้วยลักษณะธุรกิจรายได้เป็นแบบ Recurring Income ทำให้มีความยั่งยืนในการรับรู้รายได้ อีกทั้ง เทรนด์ของธุรกิจในประเทศไทยและในต่างประเทศ มีแนวโน้มการใช้บริการ Outsourcing Services มากขึ้นในอนาคต จึงเป็นโอกาสของ PRTR ในการขยายฐานลูกค้าและบริการตอบโจทย์ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม 

ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรทุกระดับ (Recruitment Services) และได้ขยายมายังธุรกิจใหม่แพลตฟอร์มหางานออนไลน์ ในชื่อ NEXMOVE และให้บริการฝึกอบรมแบบออนไลน์และออฟไลน์ ในชื่อ BLACKSMITH รวมทั้ง การเข้ามารุกธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ Human Capital Management ร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มีความแข็งแกร่ง เป็นอีกฐานรายได้ใหม่ที่จะเข้ามาสนับสนุนการเติบโต และความสามารถการทำกำไรในระดับสูงขึ้น 

จึงมั่นใจว่า PRTR เป็นอีกหุ้นน้องใหม่ที่น่าสนใจ และให้ผลตอบแทนที่ดีต่อนักลงทุนในอนาคต โดย PRTR เตรียมเข้าซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ในหมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ (PROF)