ฉลอง75 ปี “ห้างเซ็นทรัล” ผนึกกำลัง MASTERCARD พันธมิตรธุรกิจ มอบเงินสนับสนุนกว่า 4 ล้านบาทแก่ 4 มูลนิธิ  

118

ห้างเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัลรีเทล เดินหน้าสานต่อนโยบาย CRC GREEN & SUSTAINABLERETAILกับการเป็นองค์กรค้าปลีกต้นแบบเพื่อความยั่งยืนรายแรกของไทยที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจในเครือเติบโตแบบก้าวกระโดดควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน ล่าสุดในโอกาสฉลองครบ 75 ปีห้างเซ็นทรัลจึงผนึกกำลัง MASTERCARD พันธมิตรแบรนด์สินค้าเด็กชุดชั้นใน แฟชั่นบุรุษ-สตรีได้แก่ แบรนด์สินค้าเด็ก WANG DEK TOYS LAND, MEE BOW, CYBERDICT, TOY’S MART, ANGEL BABY และMELANIE แบรนด์ชุดชั้นใน WACOAL,SABINA,GUY LAROCHELINGERIE,BSC LINGERIEและ BSC SOY แบรนด์แฟชั่นMLB, IGNIS ASIA รวมถึงแบรนด์ในเครืออย่าง DEFRY 01,  EASY PIECES และALUMNUS และลูกค้าคนสำคัญ มอบทุนการศึกษาของใช้จำเป็น พร้อมสนับสนุนดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

 โดยรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) รวมมูลค่า 4,861,314บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสี่บาท)มอบให้ 4 มูลนิธิ ได้แก่(1) มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, (2) มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, (3) มูลนิธิสืบนาคะเสถียรและ (4) ยูนิเซฟ เพื่อสร้างความยั่งยืนในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยห้างเซ็นทรัลจะเดินหน้าช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้านอย่างมุ่งมั่นต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ