โอซีซี ส่งต่อความสุขผ่านกิจกรรม “ผมสวย…ด้วยรัก ครั้งที่ 60”

164

วราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะทำงาน CSR ทีมเทคนิคเชียนส์จาก Easy cut และทีมช่างผมจิตอาสา ที่เดินทางไปตัดผมให้กับเด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและผู้ปกครอง กว่า 70 คน เพื่อส่งต่อความสุขผ่านกิจกรรม “ผมสวย…ด้วยรัก ครั้งที่ 60” ณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม