ครั้งแรกของวงการประกันภัย ทิพยตะกาฟุล รับประกัน “ตราสัญลักษณ์ ฮาลาล” สำหรับส่งออกไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย

99

ทิพยตะกาฟุล ได้รับความไว้วางใจและได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดย ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ให้ทิพยตะกาฟุลเป็นประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งแรกของวงการประกันให้รับประกัน “ตราสัญลักษณ์ ฮาลาล (Halal Logo)” ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญในการขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ฮาลาลไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย (SASOCoC) โดยมีนายสมศักดิ์ เมดาน รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ นายปราโมทย์ เจริญวงษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รับมอบสัญญาตะกาฟุลจาก นายกฤษฎา กิตติพรไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายงานการรับประกันภัยตะกาฟุล ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

โดยทิพยตะกาฟุล เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาและได้รับการยอมรับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ (Re Takaful) ในประเทศมาเลเซียในขณะนี้