MQDC ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย

219

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แก่ เตช บุนนาค (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือผ่านสภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกีและสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาหรับซีเรีย ในฐานะสมาชิกขบวนการกาชาดระหว่างประเทศ (RCRC Movement) ที่มีบทบาทด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรียต่อไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย